Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci, vážení dodavatelé,

dne 25.05.2016 začalo platit nařízení EU o ochraně osobních údajů, na základě tohoto si Vás dovolujeme informovat o způsobu zpracování Vašich osobních dat a o právech s nimi souvisejími.

​Firma Petr Pojezdala uchovává o svých zákaznících a dodavatelích tyto informace:

  • ​Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, případně datum narození, pokud bylo poskytnuto. Tyto údaje nám byly poskytnuty na základě vzájemné korespondence, či vzájemné spolupráce a osobního kontaktu. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto zákazníka.
  • Kontaktní údaje - adresa, telefonní číslo, případně e-mail, tyto informace sbíráme jenom od Vás za účelem efektivní komunikace mezi naší firmou a Vámi, jakožto zákazníky/dodavateli.
  • Fotodokumentace - fotky sbíráme za účelem kompletnosti archivace naší práce, dále mohou sloužit k reprezentaci naší firmy, případně k reklamaci práce.

​Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

  • Data jsou primárně užívána ke komunikaci s Vámi, k případné reklamaci, a k uchovávání zákonných dokumentů nutných k naší práci (protokoly, zprávy apod.)
  • Při dokončení, případně při průběhu smluvené pracovní činnosti, pořizujeme fotografickou dokumentaci, na které může být zachycen Váš majetek, Vaše nemovitost. Firma Petr Pojezdala považuje pořizování fotodokumentace za nutnost, při své aktivitě. Fotíme si pouze naší práci. Fotky uchováváme v databázi, pro případnou reklamaci naší práce, případně pro prezentaci naší firmy. Při posuzování jsme tedy usoudili, že fotodokumentace, kterou pořizujeme Vás nijak nepoškozuje, nepohoršuje. Při uveřejnění pořízených fotek neuvádíme přesnou adresu, ani Vaše identifikační, kontaktní údaje. V případě dodavatelů se může jednat o výjimku, uvádíme u námi pořízených fotek: místo pořízení + název firmy, případně název události (např.: výstava)
  • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru. Pro případ nutné komunikace ohledně dodatečných informací k smluvené práci nebo k pozdější spolupráci. U dodavatelů nám údaje slouží k nákupu a objednávání zboží nebo k jiné činnosti s tím související.
  • Firma Petr Pojezdala vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o Vašich platbách vůči naší firmě.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

  • Firma Petr Pojezdala ukládá osobní údaje svých zákazníků (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

  • K naší činnosti potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od Vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje.

​Komu vaše údaje předáváme?

  • Vaše osobní a kontaktní údaje bez Vašeho souhlasu nikomu dalšímu nepředáváme.

​Vaše další práva:

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Případně máte právo na vymazání osobních údajů z adresáře. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.